top of page

Creating Through Relating drives i dag av Kolbjørn Vårdal.

Formålet er innovasjon av nye metoder for håndtering av stress og traumer.

Det tilbys veiledning og fagutvikling for fagpersoner som jobber med mennesker som er preget av utfordringer med stress og traumer.

bottom of page