top of page

København

21 - 25 August 2024

For terapeuter, pedagoger og annet helsepersonell som har en psykoterapeutisk utdannelse. 

København

Nordic Health House
21 - 25 August 2024

 

Kurstid:

Onsdag - lørdag: 09.30 - 18

Søndag: 09 - 17

Pris: 9500,- DKR

Kolbjørn Vårdal
OSLO

Traume relaterte lidelser er både en sanseforstyrrelse og en hukommelses sykdom.
Traumer har ofte råe ubearbeidede sanseinntrykk som ikke er bearbeidet. Det vil si
minner som ikke er bearbeidet og integrert inn i en sammenheng. I del 1 så vi på hvordan vi kan utvikle resilliens og sanseintgrasjon. I del 2 fokuserte på prosessering av  høy intense minner (hotspots) fra traumer og hvordan forholde seg til både traumehistorien (narrativet) og mønsteret.

 

I dette kurset vil vi kombinere metoder fra NRE 1 og NRE 2, samt bruke traumesensitiv gruppeprosess (subgrouping) for å jobbe med deltagernes personlige traumehistorie. Deltagerne velger et eller flere «hotspots» i en passende dosering fra sine egne sentrale traumer som de ønsker bevissthet og bearbeiding av. Det vil si at det primære fokus er terapeutisk prosess.

«Hotspotene» inne i de mest sentrale traumene i livshistorien vår er ofte del av de mest sentrale livsmønstrene våre. Livsmønstrene er de prosessene vi møter igjen og igjen i forskjellig form. Ofte føles de som spiraler der vi bearbeider dypere lag hver gang. En reise hvor lag av ubevisste deler av en selv blir tydeligere og trer frem.

 

Et livsmønster skapt av traumer kan oppleves som en indre kamp som trekker en ut av seg selv og det livet en ønsker. Vi vil se på hvordan vi kan forholde oss til livsmønsteret i oss selv og hvordan det påvirker vår evne til å delta i sosiale grupper (ta sin medlemsrolle). 

Kurset vil følge kjent struktur med traumesensitiv subgrouping om formiddagen. Ettermiddagene brukes til å arbeide med «hotspotene» med NRE-teknikker.

 

Kurset ledes av Merete, som vil ha ansvaret for traumesensitiv gruppeprosess, og Kolbjørn, som har ansvaret for sanse-rehabilitering og minne-integrasjon ved hjelp av NRE-metodikk.

 

For å delta på NRE 3 må en ha gjennomført både NRE1, NRE 2 og 5 dagers RTT-kurset.

DEL 3:
TRAUMER, 'HOTSPOTS' og LIVSMØNSTRE

Neuro Resilience Exercises
BUILDING RESILIENCE IN THE AGE OF STRESS AND TRAUMA

 

bottom of page