top of page

København

18 - 20 Mai 2024

For terapeuter, pedagoger og annet helsepersonell som har en psykoterapeutisk utdannelse. 

København

Nordic Health House
18 - 20 Mai 2024

 

Kurstid:

Fredag og lørdag: 10-18

Søndag: 10-17

Pris:

Nye deltagere: 5400 DKR

Deltagere i Neuro Resilience Exercise Lab online trening på mandager: 4400 DKR

Kursavgift inkluderer kompendie med vitenskapelig grunnlag for NRE, samt 6 månedlig tilgang til videobibliotek av øvelser med mulighet for forlengelse.

Kolbjørn Vårdal
OSLO

Traume relaterte lidelser er både en sanseforstyrrelse og en hukommelses sykdom.
Traumer har ofte råe ubearbeidede sanseinntrykk som ikke er bearbeidet. Det vil si
minner som ikke er ferdig prosessert og integrert inn i en sammenheng. I del 1 så vi på
hvordan vi kan utvikle resilliens og sanseintgrasjon som kan skape spontan minneprosessering.

 

I del 2 fokuserer vi på hvordan vi kan bruke kunnskapen fra del 1 til å støtte

minne-prosessering, lære nye metoder til å arbeide med kjernen av traumet
(minne med høy intensitet) og hvordan forholde seg til både traumehistorien (narrativet) og mønsteret.


Kurset vil belyse:

 • Relasjonell Traume Terapis historiske utvikling i forståelsen av traumatiske minner.

 • Hva er et traumatisk minne. Akutt stress - PTSD - kompleks PTSD.

 • Nevroplastisitet og traumer.

 • Teori om hot spots (høyintense traumatiske minner).

 • Forskjellige typer av traumatiske minner. Implicitte og eksplisitte minner. Traumacentrality.

 • Innkoding, lagring og gjenopphenting av traumatiske minner.

 • Forskjell på prosesser i bearbeiding av kjernen av traumeminnet og grubling (rumination).

 • Hvordan sanseintegrasjon mellom propriosepsjon, syn, balanse og interosepsjon støtter
  minne-prosssering.

 • Syn og minne-prosessering.

 • Hvilke nevrologiske systemer (pathways) og deler av hjernen er viktig å stimulere/støtte i bearbeiding av traumatiske minner.

DEL 2:
TRAUMER, HUKOMMELSE og MINNE-PROSESSERING

Neuro Resilience Exercises
BUILDING RESILIENCE IN THE AGE OF STRESS AND TRAUMA

 

bottom of page