top of page

Oslo

26-28 jan 2024

For terapeuter, pedagoger, helsepersonell
og andre som jobber med mennesker som er preget av utfordringer med stress og traumer.

Oslo

Kjernekraft
26-28 jan  2024

 

Pris:

Nye deltagere: 6950 NKR

Deltagere i Neuro Resilience Exercise Lab online trening på mandager: 5950 NKR

Kursavgift inkluderer kompendie med vitenskapelig grunnlag for NRE, samt 6 månedlig tilgang til videobibliotek av øvelser med mulighet for forlengelse.

Neuro Resilient Exersises er en traumeterapeutisk metode i Relasjonell Traumeterapi basert på nevrologisk informerte prinsipper.

Et traume er en sanseforstyrrelse som aktiverer overlevelsesreaksjoner på sanseinntrykk som ikke er livstruende. Ubearbeidede eller delvis bearbeidede traumer består av manglende sanseintegrasjon av en traumatisk begivenhet. Opplevelsen av sammenheng er ofte fragmentert. Evnen til å kontekstualisere sanseminner kan være svak. Traumet kan påvirke sentrale hukommelses funksjoner som gjør det mer krevende å fungere på skole, jobb og aktiviteter som krever konsentrasjon. Noe som innebærer at livskvalitet og motstandsdyktighet mot stress er svekket.

I dette kurset vil du lære hvordan traumer påvirker kroppens nervesystem og hvordan du kan legge til rette for en sanserehabilitering/utdanning av traume-utsatte samt å støtte kroppens resiliens mot stress og traumer ved hjelp av Nevro Resiliens Øvelser (NRE).


Det blir gitt en innføring i:

  • Hvordan traumerelaterte tilstander som PTSD og PTSD med dissosiasjon viser seg nevrologisk.

  • Sanseforstyrrelser og traumerelaterte tilstander.

  • Sanserehabilitering og traumerelaterte tilstander.

  • Instruering av nevrologisk informerte øvelser for traumeutsatte.

  • Hvordan forebygge og skape resiliens mot traumetilstander.

  • Terapeutiske strategier i bruk av NRE for traumeutsatte.

DEL 1:
SANSEREHABILITERING OG UTDANNING

Neuro Resilience Exercises
BUILDING RESILIENCE IN THE AGE OF STRESS AND TRAUMA

 

Kolbjørn Vårdal
OSLO

bottom of page