top of page

Januar 2023

For terapeuter, pedagoger, helsepersonell
og andre som jobber med mennesker i krise

Pris: 2950,- kr for hele semesteret  (send mail hvis du har behov for å dele summen i to) eller drop in 250,- kr.

Ved kjøp har man tilgang til alle vårens og høstens øvelsesganger samt ekstramateriale.

En traumeterapeutisk metode i Relasjonell Traumeterapi basert på nevrologisk informerte prinsipper.

Det blir gitt en innføring i:

  • Hvordan traumerelaterte tilstander som PTSD og PTSD med dissosiasjon viser seg nevrologisk.

  • Sanseforstyrrelser og traumerelaterte tilstander.

  • Sanserehabilitering og traumerelaterte tilstander.

  • Instruering av nevrologisk informerte øvelser for traumeutsatte.

  • Hvordan forebygge og skape resiliens mot traumetilstander.

  • Terapeutiske strategier i bruk av NRE for traumeutsatte.

PART 1:
SENSORY REHABILITATION AND EDUCATION

Neuro Resilience Excersises
BUILDING RESILIENCE IN THE AGE OF STRESS AND TRAUMA
 

Kjøbenhavn
20 - 22 Januar 2023
20 x 60min

Kolbjørn Vårdal
NESODDEN / OSLO

bottom of page