top of page

Mandager online

For terapeuter, pedagoger, helsepersonell
og andre som jobber med mennesker i krise

Mandager kl 19, via Kjernekrafts strømmetjeneste.

Pris:

Resterende semester (ut Mai): 1950,- kr.

Drop in: 250,- kr.

Ved påmelding gis tilgang til alle opptak siden 2020. Tilgangen utløper Septemer 2023.

  • Utvikle resiliens (motstandsdyktighet) mot stress og traumetilstander. 

  • Introduksjon og utprøvning av nye øvelser. 

  • Gjennom kroppsbevissthet forebygge utbrenthet med særegent fokus på relasjonsarbeidere.

  • Grundig og variert innlæring av øvelsene slik at du kan gjøre dem selv og eventuelt lære bort til klienter/elever. 

  • Et felleskap som støtter og gir inspirasjon til å gjøre øvelsene i hverdagen. 

Hovedfokuset i treningen er på å utvikle leddmobilitet og motorisk kontroll integrert med balanse og synssystemet. Øvelsene er en sanse utdanning/rehabilitering for å øke nervesystemets fysiske og psykiske orienteringsevne. Det legges særlig vekt på å støtte samarbeid mellom forskjellige deler av nervesystemet og hjernen som kjennetegner resiliente personer. Det vil si å gjenkjenne og kunne handle i situasjoner med mye stress. 

 

I dette semestret vil vi fortsette med å jobbe med integrasjon mellom propriosepsjon (leddmobilitet), balanse og syns systemet. 

GRUNNUTVIKLING

Neuro Resilience Exercise Lab
BUILDING RESILIENCE IN THE AGE OF STRESS AND TRAUMA
 

bottom of page